Het afdekken van je privé aansprakelijkheidsrisico’s was een belangrijke reden voor je om je onderneming onder te brengen in een B.V. structuur (ik wil in de bv). Jouw adviseur had alles duidelijk aan je uitgelegd. Jullie hebben gesproken over gescheiden vermogen, het salaris van de directeur grootaandeelhouder (DGA), belastingen, dividenduitkeringen, formaliteiten die komen kijken bij een B.V. structuur, aansprakelijkheid en onbehoorlijk bestuur is ook nog even ter sprake gekomen.
Bij het bespreken van de jaarrekening kwamen bovenstaande punten telkens weer terug. Ook benoemde de adviseur jaarlijks de rekening-courant verhouding met de B.V. die ieder jaar hoger werd. Je knikte braaf en gaf hiermee het signaal af alles te begrijpen. Tot de Belastingdienst stelde dat er sprake was van een verkapte winstuitdeling en een belastingaanslag oplegde inclusief vergrijpboete.

In bovenstaand voorbeeld is het de Belastingdienst die in actie komt, helaas is het soms ook de curator die stelt dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. In deze blog ga ik in op de risico’s van een rekening-courantverhouding tussen de B.V. en haar aandeelhouder.

Wat is nu eigenlijk een rekening-courant?

Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. De bedragen worden doorlopend met elkaar verrekend. Meestal met renteberekening over het gemiddelde saldo. Indien het saldo van de rekening-courant onder de € 17.500 blijft heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat er geen rente in rekening hoeft te worden gebracht. Hier tegenover staat dat de schuld niet in Box 3 mag worden opgenomen.

Een ander kenmerk van een rekening-courant is dat deze direct opeisbaar is.

In de praktijk zien we vaak dat er inderdaad kleine bedragen over en weer worden geboekt en deze doorlopend met elkaar worden verrekend. Alleen is het vaak zo dat er meer opgenomen wordt door de DGA dan dat er betaald is voor de B.V. Hierdoor loopt de rekening-courant jaarlijks op. Soms loopt de rekening-courant ook op doordat de DGA bepaalde kosten zakelijke kosten vindt en de adviseur deze kosten als privé aanmerkt (zie tevens mijn blog over zakelijke kosten) Daarnaast wordt de rente vaak bijgeschreven en niet daadwerkelijk betaald. Met als gevolg dat op een bepaald moment het saldo van de rekening-courant dusdanig hoog is dat deze ook feitelijk niet meer direct opeisbaar is bij de DGA.

Onbehoorlijk bestuur?!

Bij een te hoge rekening-courantverhouding kan de Belastingdienst ingrijpen. Men kijkt dan of de DGA de rekening-courant nog kan aflossen of dat de opgenomen gelden definitief het vermogen van de B.V. hebben verlaten. Er wordt gekeken naar de vermogenspositie van de DGA of er een overeenkomst aanwezig is en welke invorderingsmaatregelen de B.V. heeft getroffen. Als de B.V. niets heeft gedaan is dat een sterke aanwijzing dat partijen niet de intentie hadden of hebben om het geld ooit terug te betalen. Gevolg mogelijke bestuursaansprakelijkheid.

De rekening-courant is voor de Belastingdienst een belangrijk aandachtspunt. Zie tevens de site van de Belastingdienst.

Ook bij een eventueel faillissement kan de rekening-courantschuld ervoor zorgen dat de DGA privé aansprakelijk wordt gesteld. De B.V. kan immers haar verplichtingen niet nakomen. De curator zal stellen dat dat komt door de opnamen van de DGA met als gevolg een onrechtmatige daad. Met als gevolg dat de bestuurder aansprakelijk is voor de schulden van de B.V. bij een faillissement.

Dan los je de rekening-courant dit jaar toch even af middels een dividenduitkering.

Het aflossen van de rekening-courant middels een dividenduitkering wordt vaak als een eenvoudige manier gezien. Buiten het feit dat een dividenduitkering aan diverse formele vereisten moet voldoen dient de uitkering ook gebruteerd te worden en dient er dividendbelasting betaald te worden. Voor een rekening-courant van € 100.000 moet er een dividend van ruim € 133.000 worden uitgekeerd. De B.V. heeft in contanten dus € 33.000 nodig.

De gedachte hierbij is dat de dividendvordering verrekend wordt met de rekening-courantschuld en dat daarmee beide posten (deels) verdwijnen. Hierbij blijft echter wel het risico van bestuurdersaansprakelijkheid bestaan. De schuldenaar en de schuldeiser handelen namelijk niet in dezelfde hoedanigheid. De dividenduitkering is namelijk tussen de B.V. en haar aandeelhouder en de rekening-courant is tussen de B.V. en haar directeur. In geval van een faillissement kan de curator de verrekening ongedaan maken en de DGA verzoeken om de schuld alsnog af te lossen. De dividendvordering is dan overigens niets meer waard.

En nu?

Mocht je het nu lichtelijk benauwd beginnen te krijgen los het dan nu op en ga zakelijk handelen met de B.V.!
Zet de rekening-courantverhouding met de B.V. zo snel mogelijk om in een lening. Let wel als  DGA dien je zakelijk te handelen met de B.V. Dit houdt in dat je tussen jou en de B.V. hetzelfde dient te handelen als tussen de B.V. en een derde.  Hierbij dien je rekening te houden met het volgende:

  • Kan de schuldenaar de lening terug betalen?
  • Kunnen er zekerheden worden verstrekt?
  • Houdt bij het vaststellen van de hoogte van het rente percentage rekening met het antwoord op de twee bovengenoemde zaken.
  • Kom een aflossingsschema overeen.
  • Leg de afspraken vast in een leningsovereenkomst.

 

Zorg dat er geen oplopende rekening-courantverhouding ontstaat met de B.V. hoe verleidelijk het ook is, het geld is van de B.V. en niet van de DGA!

Heb je een rekening-courantverhouding met de B.V. en wil je weten hoe je problemen kunt voorkomen neem dan contact met ons op.