Een mededeling die met enige regelmaat aan ons wordt gedaan. Onze eerste reactie is dan: daar worden wij heel gelukkig van! De volgende vraag is: waarom wil je in de B.V.? Het eerste argument komt vaak van het beruchte vriendje (zie link) die zegt dat het fiscaal veel voordeliger is. Oké daar komen we zo op terug. Het tweede argument blijkt vaak imago / uitstraling te zijn. Een goed en weloverwogen argument komt er niet altijd.

Rechtsvormkeuze

Sommige ondernemers maken bij de start van de onderneming een wel overwogen keuze mede met het oog op de toekomst. Anderen kiezen bij de start voor de makkelijkste vorm (zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak), omdat ze niet weten hoe het zal gaan lopen of omdat ze niet goed zijn geïnformeerd over de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen. Ik richt me nu enkel op de eenmanszaak versus de besloten vennootschap (B.V.) als rechtsvormen.

Het hete hangijzer

Het eerste argument om in de B.V. te gaan is vaak dat men denkt dat het fiscaal voordeliger is. Ondernemers met een eenmanszaak worden voor gek verklaard als ze nog niet in de B.V. zitten. Ze zijn een dief van hun eigen portemonnee. De belastingdruk in de B.V. is veel lager dan in de inkomstenbelasting.

Dat kan, maar is zeker niet altijd het geval.

Het verschil in belastingdruk tussen een eenmanszaak en een B.V. wordt onder andere bepaald door het belastingtarief. In de inkomstenbelasting hebben we een progressief belastingtarief van maximaal 51,95%. In de vennootschapsbelasting hebben we een belastingtarief van 20% over de eerste € 200.000 winst en 25% over het meerdere. Op basis van deze cijfers zou je denken allemaal de B.V. in, maar….. er is een grote maar en dat is het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Kort gezegd ben je DGA als je meer dan 50% van de aandelen in de B.V. bezit en niet tegen je zin in ontslagen kan worden.

Gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat de DGA wordt geacht een salaris te genieten dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Veel ondernemers denken dat het salaris van de DGA gelijk is aan het door de Belastingdienst vastgestelde minimum salaris van € 45.000 (2018). Dit is echter één van de regels om de hoogte van het salaris te bepalen. De Belastingdienst kijkt bijvoorbeeld ook naar wat gebruikelijk is bij andere mensen die vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren en in loondienst zijn bij een werkgever. De DGA moet minimaal 75% verdienen van dit gebruikelijke vergelijkbare salaris. Daarnaast kan het salaris van de DGA niet lager zijn dan het salaris van de meestverdienende werknemer van de B.V.  Nb. voor start-ups gelden er andere regels. 

Daarnaast is tevens de afroommethode van belang. Deze is voortgekomen uit jurisprudentie. Hierbij wordt het salaris van de DGA direct afgeleid van de door de werkzaamheden van de DGA persoonlijk gerealiseerde omzet.

Naast de fiscale regels is het ook nog van belang om te kijken wat de ondernemer/DGA privé nodig heeft om van te kunnen leven. Als het gebruikelijkloon o.b.v. de fiscale regels € 45.000 mag bedragen en de DGA heeft minimaal € 60.000 nodig om privé van te kunnen leven dan zal het salaris alsnog € 60.000 bedragen.

Dividend

De winst die na belastingen overblijft in de B.V. kan, mits de regels van de balanstest en uitkeringstoets in acht worden genomen, worden uitgekeerd aan de DGA. De DGA is hier dan 25% (2018) dividendbelasting over verschuldigd.
In het verleden was de truc van de DGA het salaris te minimaliseren, zodat de winst van de B.V. uiteindelijk hoger was. De DGA kon vervolgens het ‘tekort’ aanvullen met dividenduitkeringen. Het voordeel hiervan is dat het tarief van de dividendbelasting veel lager is dan het tarief van de loonbelasting. Deze constructie tracht de Belastingdienst te voorkomen met de gebruikeloonregeling.

Imago

Voor sommige ondernemers is het imago van een belang. Men is van mening dat een B.V. een professioneler imago heeft dan een eenmanszaak. Er zijn bedrijven die ook alleen maar zaken doen met B.V.’s en niet met eenmanszaken.

Aansprakelijkheid

Een andere reden voor ondernemers om een B.V. op te richten is het beperken van de aansprakelijkheid. Als je een eenmanszaak hebt, ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De B.V. is een rechtspersoon. Dat houdt in dat je in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van de B.V. of privé opdraait voor een faillissement, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat wil zeggen dat je nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Het aspect aansprakelijkheid is wat mij betreft een belangrijk aspect bij het bepalen van de rechtsvorm.

Tot slot

Er zijn nog meer rechtsvormen die wellicht interessant zijn voor jouw specifieke onderneming. Daarnaast zijn bovengenoemde argumenten geen volledige opsomming van alle voor- en nadelen van een eenmanszaak of een B.V.

Laat je goed adviseren en neem niet altijd de belastingen als uitgangspunt voor je keuze. Mocht je vragen hebben over de rechtsvormkeuze neem dan gerust contact met me op.

Belastingdienst gebruikelijk loon.