Contact

Kantoor

MTP Accountants & Adviseurs B.V.
Koningsweg 72
5211 BN ’s-Hertogenbosch
Kvk 17217605

Kantoor MTP Accountants en Adviseurs

Neem
contact op

Heb je genoeg gelezen en wil je ons aan het werk zetten of heb je toch nog vragen? Neem dan even contact met ons op.

Stuur
een bericht

  Klachten

  Kwaliteit van onze dienstverlening

  Wij willen u te allen tijde diensten leveren van een hoge kwaliteit teneinde aan uw behoeften te voldoen. Als u op enig moment met ons wilt bespreken hoe onze dienstverlening zou kunnen worden verbeterd, of als u ontevreden mocht zijn over enig onderdeel van onze diensten, neemt u dan direct contact op. Uw eventuele klacht kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken aan ons. Wij verzekeren u dat uw belangen zorgvuldig en snel worden behartigd. Wij zullen iedere klacht zorgvuldig en direct behandelen en wij zullen de resultaten daarvan met u bespreken. Wij dragen er zorg voor dat personen van binnen en buiten ons kantoor zonder gevaar voor hun rechtspositie, klachten en beschuldigingen over het niet naleven van het kwaliteitssysteem aan de orde kunnen stellen.

  Verloop procedure

  Wij behandelen uw klacht zo spoedig mogelijk en overleggen met u om tot een oplossing te komen. Wij doen ons uiterste best om binnen enkele dagen inhoudelijk op uw klacht te reageren.  Indien nodig zullen wij contact met u opnemen om te overleggen of om aanvullende informatie te verkrijgen. Onze doelstelling is om uw klacht binnen vier weken af te handelen.

  Overige aspecten klachtenregeling

  Alle aspecten van uw klacht worden intern schriftelijk vastgelegd. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u om toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen.

  Geschillen

  De aan ons kantoor verbonden Accountants-Administratieconsulenten zijn lid van de beroepsorganisatie NBA. De beroepsorganisatie kent een zogenaamde Raad voor Geschillen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dat voorleggen aan deze Raad. Informatie kunt u vinden op www.nba.nl, onder het hoofdstuk “Klacht- en tuchtrecht”. Overigens kunt u uw klacht ook direct, zonder gebruik te maken van onze klachtenregeling, voorleggen aan de Raad.