Dit is een vraag die met enige regelmaat aan ons wordt gesteld. De vraag lijkt simpel, het antwoord is complexer. Het antwoord is namelijk afhankelijk van veel factoren. In deze blog vind je dan ook geen kant en klaar antwoord op de vraag, maar een weergave van de aspecten die bij de keuze komen kijken.

Welke aspecten spelen er zoal mee bij de keuze?

  • Ga je een nieuwe of tweedehandse auto kopen/leasen?
  • Wat is de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto?
  • Ga je de auto ook voor privé doeleinden gebruiken?
  • Welke type auto (i.v.m. hoogte bijtellingspercentage) ga je kopen/leasen?
  • Wat is de verwachte verhouding tussen privé en zakelijke kilometers?
  • Wat is de datum afgifte kenteken?
  • Heb je recht op teruggaaf van omzetbelasting?
  • Hoeveel bedragen de verwachte autokosten?

Omdat de regelgeving anders uitpakt bij de diverse rechtsvormen maak ik onderscheid tussen een ondernemer voor de inkomstenbelasting (ZZP’er / eenmanszaak / vennootschap onder firma) en een ondernemer voor de vennootschapsbelasting (besloten vennootschap).

Ondernemer voor de inkomstenbelasting


De keuze voor een ondernemer in de inkomstenbelasting is niet geheel vrij. Je hebt als ondernemer namelijk te maken met: keuzevermogen, privévermogen of verplichts bedrijfsvermogen. Voor meer informatie hierover klik hier.

Ik ga er voor nu vanuit dat je een keuze hebt en de auto dus keuzevermogen is. Deze keuze maak je bij de aanschaf van de auto en deze keuze ligt vast totdat je de auto vervangt.

Je koopt de auto op de zaak

Indien er sprake is van keuzevermogen is het uitgangspunt dat je de auto ook privé gaat gebruiken. De relevante vraag is of dat meer of minder dan 500km per jaar is.

Let op! Woon-werk kilometers zijn voor de inkomstenbelasting zakelijke kilometers en voor de omzetbelasting privé kilometers. Daarnaast kan de auto, voor wat betreft de classificering van het vermogen, voor de omzetbelasting anders gekwalificeerd worden dan voor de inkomstenbelasting

Indien je de auto voor meer dan 500km per jaar privé gaat gebruiken
Als je meer dan 500km per jaar privé rijdt met de auto krijg je te maken met een bijtelling voor privé gebruik van de auto. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het type auto. Voor een overzicht van de verschillende bijtellingspercentages klik hier.

Het voordeel is dat je alle autokosten (inclusief afschrijving van de auto en eventuele rente van de financiering) mag aftrekken van de winst. Nadeel is dat de winst wordt verhoogd met de bijtelling voor privé gebruik van de auto (cataloguswaarde * bijtellingspercentage). Let op! De bijtelling is nooit hoger dan de autokosten (inclusief afschrijvingen en de rente lasten van de financiering).

Indien je recht hebt op teruggaaf van omzetbelasting heb je tevens te maken met een bijtelling voor privé gebruik voor de omzetbelasting. De hoogte is o.a. afhankelijk van de leeftijd van de auto. Voor de specifieke regeling klik hier.

Indien je de auto voor minder dan 500km per jaar privé gaat gebruiken
Als je minder dan 500km per jaar privé rijdt heb je niets te maken met de bijtelling voor privé gebruik auto én zijn alle autokosten aftrekbaar van de winst. Hierbij is het van belang dat er een sluitende kilometeradministratie is waaruit blijkt dat er minder dan 500km per jaar privé is gereden met de auto. Voor de vereisten van deze kilometeradministratie klik hier.

Je koopt de auto privé

Als je de auto als privévermogen kwalificeert mag je een kilometervergoeding van de winst aftrekken. Voor ondernemers voelt dit vreemd, omdat de onderneming en de ondernemer feitelijk één persoon zijn. Toch is het advies om de kilometervergoeding wel in rekening te brengen. Deze kosten zijn namelijk aftrekbaar van de winst. Per saldo betaal je dan minder belasting.

De overige kosten van de auto zijn niet aftrekbaar. Om de kilometervergoeding in aftrek te kunnen brengen moet je een registratie bijhouden van de zakelijke ritten. De vergoeding per kilometer bedraagt € 0,19. Je mag meer vergoeden, maar daar betaal je dan belasting over.

Ondernemer voor de vennootschapsbelsting

Bij de vennootschapsbelasting hebben we niet te maken met keuzevermogen, privévermogen of bedrijfsvermogen. De regels voor de bijtelling gelden ook voor de vennootschapsbelasting. Het verschil is dat de bijtelling niet bij de winst wordt opgeteld, maar wordt verloond bij de werknemer. In plaats van inkomstenbelasting betaalt de werkgever loonbelasting over de bijtelling voor privé gebruik van de auto. Tevens is er geen maximum in de hoogte van de bijtelling (in de inkomstenbelasting is dit gemaximeerd op de hoogte van de totale autokosten). Daarnaast is er een verschil in het tarief voor de bijtelling privé gebruik (progressief) en de aftrek van de autokosten (20% over de eerste € 200.000 winst en 25% over de winst boven de € 200.000).

De overige punten zijn voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting gelijk.

Zoals je leest is het antwoord niet zo 1,2,3 te geven en is het afhankelijk van veel factoren. Laat je dus goed adviseren door je adviseur en ga niet zomaar op het advies van de autoverkoper af. Wij hebben een handig stroomschema opgesteld. Mocht je hier interesse in hebben neem dan contact met ons op.