“Hallo Marga,
Graag zou ik alvast de volgende vraag voorleggen. Ik verkoop mijn onderneming moet ik daar belasting over betalen? Ik zal mijn aandeel in de VOF per 1-12-23 verkopen aan mijn compagnon die de onderneming verder alleen zal voorzetten. Het bedrag wat ik hiervoor privé zal ontvangen zal ongeveer €10.000,- zijn. Is dit bedrag voor mij fiscaal belast? Ik zou dit bedrag graag privé sparen en een stukje gebruiken om mee te beleggen.”

Als je als ondernemer een aandeel in een VOF (vennootschap onder firma) hebt vallen de winsten van deze VOF in box 1. Je bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Een winst behaalt met verkoop is dus ook belast in box 1 tegen het progressieve tarief van maximaal 49,5%. We noemen dit dan de stakingswinst.

Dus het antwoord op de vraag “Ik verkoop mijn onderneming moet ik daar belasting over betalen?” is JA!

Tip!
Is je in winst in 2023 door de verkoop nu veel hoger dan je winst van 2021 en 2022? Of dan je verwachte winst van 2024 en 2025? Kijk dan of je nog voor de laatste keer gebruik kunt maken van de middelingsregeling!

Maar…. over hoeveel € je daadwerkelijk belasting moet betalen is afhankelijk van de balans van de VOF.

Stel de balans ziet er als volgt uit op moment van verkoop:

Op deze balans zie je een post kapitaal staan van in totaal € 14.004. De onderneming heeft als het ware een schuld aan haar eigenaren.
Aan de hand van deze balans kunnen we de stakingswinst berekenen.

De stakingswinst behaalt met verkoop is per saldo € 10.000 – € 7.002 = € 2.998 voor Firmant A. Firmant B zet de onderneming voort.

Over deze stakingswinst van € 2.998 moet inkomstenbelasting worden voldaan, maar wellicht kun je nog gebruik maken van bepaalde faciliteiten om daadwerkelijke heffing te voorkomen.

Zo is er de stakingsaftrek. De behaalde stakingswinst wordt verminderd met de stakingsaftrek. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar maximaal € 3.630. Deze aftrek mag je 1x in je leven claimen.

In een aantal gevallen kun je gebruik maken van een doorschuiffaciliteit.

Of je maakt gebruik van de mogelijkheid om een (deel) van de stakingswinst te gebruiken voor de betaling van lijfrentepremies. Je hebt dan recht op een extra lijfrentepremieaftrek.

Tip!
Je besluit vaak niet van de een op andere dag om je onderneming te verkopen. Als je dit over een x aantal jaar van plan bent bespreek dit dan met je adviseur. Soms kan het namelijk fiscaal interessanter zijn om je structuur voor de daadwerkelijk verkoop om te zetten. Let wel hier zijn bepaalde termijnen aan verbonden. Overleg dus tijdig met je adviseur!

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de blog, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële of fiscale beslissingen.