Accountancy

Emigreren

By 18th september 2023 No Comments

Steeds meer mensen en vooral ondernemers dromen van en denken na over emigreren. Vaak naar een warm land of een land waar het minder druk is dan in Nederland.

Zelf ben ik nogal verknocht aan ons koude kikkerlandje, ik hou van de seizoenen en de drukte om mij heen. Zal ik dan nooit gaan emigreren? Zeg nooit nooit.

Onlangs was ik in Estepona in het zuiden van Spanje. Ik heb daar een nieuwbouw appartement gekocht om te gaan verhuren, maar wat mij enorm aantrok was hoe de ouderen daar leven. Ze zijn veel mobieler dan de ouderen in Nederland, ze zijn veel vaker buiten en ze hebben een sociaal leven. Ik heb genoten van de aanblik van de oudere dames en heren die hevig aan het discussiëren waren onder het genot van een bak koffie en churrios. GENIETEN.

En ik merkte dat ik ineens dacht: nou misschien wil ik mijn oude dag zo hier ook wel doorbrengen en voor je het weet ben je toch stiekem aan het dromen.

Maar wat komt er nou bij kijken als je gaat emigreren? In deze nieuwsbrief stip ik een aantal fiscale aandachtspunten aan die van belang zijn als je gaat emigreren. Emigratie is fiscaal gezien een enorme stap. Schakel dan ook ALTIJD een adviseur in. Zowel eentje in Nederland als eentje in het land waar je naar toe gaat emigreren. Zorg er ook voor dat beide partijen goed contact met elkaar hebben tijdens het proces om financiële verassingen achteraf te voorkomen.

Wanneer ben je eigenlijk geëmigreerd voor de Belastingdienst?

Uitgangspunt is dat je daadwerkelijk gaat emigreren en niet half half, want dat kan voor fiscale problemen gaan zorgen. Voor een fiscale emigratie is het van belang dat je alle banden met Nederland zoveel mogelijk verbreekt. Hou geen auto in Nederland aan, ga niet in Nederland naar de tandarts, zeg je abonnementen in Nederland op, blijf niet lid van de lokale tennisvereniging in het dorp, etc.

Als je daadwerkelijk gaat emigreren eindigt de belastingplicht in Nederland c.q. wordt deze beperkt.

Waar iemand woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Enkele factoren die van belang zijn om te beoordelen of er nog een duurzame band is met Nederland zijn:

 • de plaats waar de dienstbetrekking wordt uitgeoefend
 • de verblijfplaats van de partner en kinderen
 • de plaats waar de woning wordt aangehouden
 • het al dan niet hebben van financiële banden met het land
 • de plaats van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
 • de wil en intentie van de belastingplichtige
 • nationaliteit.

Er is pas sprake van emigratie als de sociaal en economische banden met Nederland duurzaam worden verbroken.

Einde Nederlandse belastingplicht?

Na emigratie ben je alleen nog in Nederland belastingplichtig als je een bron van inkomen in Nederland hebt, bijvoorbeeld in Nederland gelegen onroerend goed.

In het jaar van emigreren moet je een speciale belastingaangifte indienen. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de periode dat je nog in Nederland woonachtig bent en het tweede deel ziet eventueel op de buitenlandse periode. Op basis van deze aangifte kan de belastingdienst een conserverende aanslag opleggen. Want voor niets gaat de zon op ;-).

De Belastingdienst wil hiermee voorkomen dat ze niet meer kunnen heffen zodra jij geëmigreerd bent.

Conserverende aanslag

Er kan een conserverende aanslag worden opgelegd in de volgende gevallen:

 • als je pensioenaanspraken hebt
 • als je lijfrente aanspraken hebt
 • als je een kapitaalverzekering voor de eigen woning hebt
 • als je een aanmerkelijk belang hebt

Wees gerust het bedrag van de conserverende aanslag hoef je niet (direct) te betalen. Je krijgt hiervoor automatisch renteloos uitstel van betaling. Indien je buiten Europa gaat emigreren moet er wel een zekerheid vertrekt worden ter grootte van de hoogte van de aanslag.

De conserverende aanslag die betrekking heeft op pensioen- of lijfrenteaanspraken vervalt in beginsel na 10 jaar.

Voor de conserverende aanslag die ziet op het aanmerkelijk belang geldt dat winstuitdelingen die na die emigratie hebben plaatsgevonden in alle gevallen leiden tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel.

Eindafrekening over de onderneming

Als een ondernemer emigreert, moet worden beoordeeld of hij zijn in Nederland gedreven onderneming heeft verplaatst, heeft gestaakt of blijft voortzetten in Nederland. Zowel bij verplaatsing als bij staking houdt de ondernemer op in Nederland belastbare winst te genieten. In beide gevallen betekent dit dat de ondernemer over de stille en fiscale reserves in zijn onderneming moet afrekenen.

Sommige ondernemers denken dat het een kwestie is van je onderneming uitschrijven bij de KVK en weer inschrijven in het desbetreffende land, maar zo werkt het niet. Er moet worden afgerekend met de Belastingdienst over de aanwezige stille en fiscale reserves.
En de systemen zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Als jij jezelf uitschrijft bij de Gemeente gaat er een seintje naar de KVK en de Belastingdienst.

Emigratie van een DGA

In de praktijk wordt regelmatig over het hoofd gezien dat emigratie van de DGA ook kan leiden tot verplaatsing van de feitelijke leiding van de B.V.

Ook voor de B.V. geldt dat waar de vennootschap gevestigd is naar omstandigheden moet worden beoordeeld.

Niet bepalend is de formele vestigingsplaats, doorslaggevend hierbij is de plaats waar de vennootschap feitelijk wordt geleid. Als regel geldt dat de plaats van feitelijke leiding is de plaats waar het orgaan, dat belast is met de leiding van de vennootschap, feitelijk is gevestigd. Dit kan dus een andere plaats zijn dan de plaats waar de activiteiten van de vennootschap plaatsvinden. Omstandigheden die van direct belang zijn voor de plaats van de feitelijke leiding, zijn:

 • de plaatsen waar bestuurders wonen en vergaderen;
 • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarrekening wordt opgemaakt;
 • de valuta waarin de financiële gegevens worden bijgehouden;
 • het oprichtingsrecht van het lichaam.

In de praktijk zal de B.V. niet snel mee emigreren mede vanwege fictie bepalingen in de wet.

Tot slot

Emigratie vereist naast feitelijke zaken die geregeld moeten worden ook een goede fiscale voorbereiding. Een emigrant kan niet zonder fiscale gevolgen uit Nederland vertrekken.

Schakel dus altijd een adviseur in!