21% 9% 0% 21% 9% 0% 21% 9% 0% 21% 9% 0% 21% 9% 0% 21% 9% 0%

Als zelfstandig artiest ben je naast performer/entertainer ook nog ondernemer. En als ondernemer ben je BTW-plichtig. Dit houdt o.a. in dat je BTW (ook wel omzetbelasting genoemd) over je vergoeding moet doorberekenen aan je opdrachtgevers. Deze BTW moet je, na aftrek van de BTW die je zelf hebt betaald aan jouw leveranciers, weer afdragen aan de Belastingdienst.

En hoeveel BTW moet ik dan doorberekenen?

Er zijn verschillende mogelijkheden, diensten belast met: 21%, 9%, 0% of vrijgestelde diensten. In principe is het 21% tarief van toepassing, tenzij in een uitzondering expliciet wordt  genoemd dat het tarief van 9% of 0% of een vrijstelling van toepassing is. Duidelijk toch?

Optredens

Optredens door uitvoerende kunstenaars (lees artiesten) vallen onder het 9% tarief. Daarmee zijn we er helaas niet, want niet elk optreden valt onder het tarief van 9%. Als je als artiest optreedt voor een publiek en je daar een gage voor ontvangt geldt het verlaagde BTW tarief van 9%. Indien je zelf entreegeld vraagt voor je optreden dan vallen de entreegelden ook onder het 9% tarief.

Doe je echter als artiest mee in bijvoorbeeld een spelprogramma op TV of in een reclamecommercial dan wordt dat niet gezien als een optreden door een uitvoerend kunstenaar en vallen de opbrengsten weer onder het 21% tarief.

CD’s en merchandise

Indien je je eigen merchandise verkoopt, zoals CD’s, T-shirts, petjes, etc. zijn deze opbrengsten belast met 21%.
Let wel: over gratis promotie exemplaren hoeft geen BTW worden afgedragen. Hier staan namelijk geen opbrengsten tegenover.

Royalty’s en auteursrechten

Heb je zelf de tekst geschreven van je eigen liedjes en ontvang je auteursrechten dan zijn deze opbrengsten expliciet vrijgesteld voor de BTW.
De royalty’s die je als uitvoerend artiest ontvangt zijn daarentegen weer belast met het 21% BTW tarief.

De wetgeving omtrent de omzetbelasting is erg complex. Naast de verschillende tarieven zijn er nog veel meer zaken waar je als artiest rekening mee moet houden. Vraag daarom altijd om advies bij een expert. De omzetbelasting is een erg formele belasting die strikt wordt nageleefd door de Belastingdienst.

Bovenstaande regels gelden nota bene ook enkel voor optredens in Nederland. Treed je op in het buitenland of ontvang je royalty’s uit het buitenland dan gelden er andere regels voor de BTW.

Vragen over welk BTW tarief je moet toepassen neem gerust contact met ons op.