Draagt het formuleren van een BHAG bij aan succes?

Het hebben van een BHAG (Big Hairy Audacious Goal) is vaak wat succesvolle ondernemingen onderscheidt van minder succesvolle ondernemingen. Een BHAG geeft een stip op de horizon weer die mensen inspireert, een duidelijk en ambitieus doel. De BHAG (in het Nederlands ook wel een Groot Gedurfd Dapper Doel genoemd) is een term van managementgoeroe Jim Collins. Doordat ondernemingen zich laten leiden door de waan van de dag lopen ze het risico dat ze te maken krijgen met omstandigheden waar ze geen invloed op uit kunnen oefenen. Een BHAG zorgt voor een richting en focus op een lange termijn doel. Dit kan zowel een zakelijk als een persoonlijk doel zijn.

Mijn BHAG

Tijdens een marketing college van professor Henri Robben van Nyenrode Business Universiteit kregen wij de opdracht om je eigen BHAG op te stellen en deze te presenteren. Deze opdracht heeft er voor gezorgd dat ik mijn eigen BHAG heb geformuleerd: een systeem/protocol bedenken voor fraudepreventie in de zorg, zodat de zorgkosten betaalbaar blijven voor iedereen. Dit is echt mijn stip aan de horizon. De focus hiervan op korte termijn is fraudepreventie. Ik wil bedrijven gaan adviseren in het treffen van preventieve maatregelen ter voorkoming van fraude onder andere met behulp van data-analyse.

Waar moet een goede BHAG aan voldoen?

Een BHAG moet uitdagend, spannend en mag zelfs een beetje buitensporig zijn, duidelijk omschreven, herkenbaar en echt zijn.

Een BHAG heeft drie kernelementen:

  • Passie: Over wat ben je enthousiast? Waar ligt je diepste motivatie?
  • Kunde: Waarin ben je het allerbeste van de Wereld?
  • Winst: Wat voedt je economische motor?

Het is bedoeld om een onderneming te veranderen met een verleidelijk toekomstbeeld. Het gaat echt om de interne cultuur van een onderneming. Een bekend voorbeeld is het voorbeeld van NASA.

John F. Kennedy krijgt een rondleiding door het bedrijf. Hij vraagt aan een medewerker wat voor werk hij doet. De conciërge, die de vloer aan het vegen is, antwoord: I’m helping to put a man on the moon sir. De droom van NASA is doorgedrongen tot iedere afdeling en iedere medewerker van de organisatie.

Bekende voorbeelden

Google: ‘Organize the world’s information and make it universally accessible and useful.’
Stage entertainment: ‘iedereen de avond van zijn leven bezorgen’.
Disney: ‘To be the best company in the world for all fields of family entertainment’.
Starbucks: ‘To become the most immediately recognizable beverage brand in the world’.

Durf je jouw BHAG uit te spreken?

De stap om je BHAG uit te spreken is best spannend, maar uit eigen ervaring kan ik je mededelen dat het deuren opent en er leuke dingen op je pad komen.

Ik ben benieuwd naar jullie BHAG én of jullie denken dat het formuleren van een BHAG bijdraagt aan succes. Willen jullie dit met mij delen?

Tot slot

Vanuit mijn eigen praktijk, ga ik BELASTING en ACCOUNTANCY gerelateerde onderwerpen belichten, bevragen en ontleden. Maar mijn passie voor FRAUDE en DATA-ANALYSE kruipt waar het niet gaan kan, dus ook hier gaan jullie over lezen.

Om het interactief te houden ga ik deze onderwerpen geregeld vanuit diverse invalshoeken behandelen en weergeven. Dit kan zijn aan de hand van actualiteiten, wet- en regelgeving, nieuwsberichten, vragen van cliënten of leuke weetjes en tips die ik graag met jullie wil delen.