Op de vraag: Verdien jij niet te veel?
Zal menig werknemer NEE antwoorden, eerder te weinig ;-).

Menig DGA zal in eerste instantie ook dit antwoord geven, maar als ik de reden van de vraag uitleg geeft de DGA denk ik een ander antwoord.

De gebruikelijkloonregeling

Voor veel DGA’s is de gebruikelijkloonregeling een doorn in het oog.
Vanwege het tarief voordeel wil je als DGA het salaris zo laag mogelijk houden en het eventueel aanvullen met een dividenduitkering. Je betaalt dan namelijk minder belasting.

Om dit te voorkomen heeft de Belastingdienst regels opgesteld voor de hoogte van het salaris van de DGA. Deze regels zijn ook wel bekend als de gebruikelijkloonregeling.

Je bent DGA als je minimaal 5% van de aandelen bezit in een B.V. en ook nog voor deze B.V. werkzaam bent.

De Belastingdienst heeft regels opgesteld voor het minimale salaris dat een DGA moet verdienen.
Dit noemen we het gebruikelijk loon.

Het gebruikelijk loon is:
– minimaal € 48.000 (2022) bruto; of
– 75% (2022) van het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking; of
– minimaal gelijk aan het salaris van de meest verdienende werknemer van de vennootschap.

Je mag niet kiezen. De hoogste van deze drie is het gebruikelijk loon voor de DGA. 

De afroommethode

Wat we in de praktijk nog veel zien is dat de afroommethode wordt toegepast bij DGA’s.
Dit is een methode die in het verleden in de rechtspraak is ontstaan.

Stel je bent DGA van een Holding die management activiteiten verricht.
De Belastingdienst nam dan het standpunt in dat alle inkomsten in de Holding door de DGA zijn verdiend en dus (na aftrek van kosten) belast moeten worden als brutoloon.

Maar wat veel DGA’s niet weten is dat de HR een streep heeft gezet door deze methode die maar al te graag door de Belastingdienst wordt gehanteerd.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de afroommethode niet mag worden toegepast indien er een vergelijkbare dienstbetrekking valt aan te wijzen of op een andere manier conform de gebruikelijkloonregeling (art. 12a LB) een gebruikelijk loon kan worden vastgesteld.
Enkel wanneer die regeling geen oplossing geeft, en de DGA met zijn werkzaamheden voor de BV nagenoeg geheel verantwoordelijk is voor de opbrengsten van die BV, kan de afroommethode een alternatief bieden.

Gezien de eenvoud en de relatief hoge opbrengst van de toepassing van de afroommethode, tracht de Belastingdienst deze alsnog veelvuldig in te zetten als onderbouwing voor een correctie van het gebruikelijk loon.

Aandachtspunten

Zorg wel dat je alles goed onderbouwd.
Waarom is de dienstbetrekking vergelijkbaar?

Leg alles ook goed vast in arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten.

Let op! Ben je werkzaam voor meerdere vennootschappen waar je indirect of direct ook aandeelhouder van bent voorkom dan dat de Belastingdienst het gebruikelijk loon per vennootschap gaat bepalen. Stel de overeenkomsten dusdanig op dat je enkel in loondienst bent bij de Holding.

 

In deze blog hebben wij aspecten van de gebruikelijkloonregeling op een rij gezet. Het is echter onmogelijk om in deze vorm alle aspecten voldoende te belichten. Heb je vragen over de hoogte van jouw loon, neem dan contact met ons op. 

 

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de blog, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële of fiscale beslissingen.