We schenken het laatste kopje koffie in. Alle erfgenamen (en partners) zijn inmiddels aangeschoven aan de tafel. Tijd om de koetjes en kalfjes te laten voor wat het is en over te gaan naar het serieuze gedeelte.

We hebben alle erfgenamen uitgenodigd bij ons op kantoor om de nalatenschap te bespreken. Moeder is zenuwachtig en verward. Zij weet inmiddels welke boodschap wij gaan verkondigen.

Vorige maand is haar man en hun vader overleden op 82 jarige leeftijd na een kort ziekbed. Ze hebben er allemaal vrede mee. Alleen nu komt de afwikkeling van de papieren rompslomp en die gaat heel anders uitpakken dan verwacht. 

Vader en moeder hebben vroeger een goed lopende onderneming gehad. Deze is inmiddels verkocht. Wat over is gebleven is een pensioen vennootschap.

In deze vennootschap zit nog een pand dat wordt verhuurd en een pensioenverplichting aan de vader en moeder. Wat er nog meer inzit is een enorme vordering op vader en moeder. 

Vader en moeder hebben namelijk jaren boven hun stand geleefd en veel te veel geld opgenomen uit de vennootschap. Hierdoor is er een enorme schuld ontstaan. Ze hebben het afrekenen moment met de Belastingdienst steeds voor zich uitgeschoven. En iedereen dacht nog wel dat ons pap had goed had geregeld.

De nalatenschap

Door het overlijden van één van de ouders ontstaat er een afrekening moment met de Belastingdienst. 

Als eerste moet de omvang van de nalatenschap in kaart worden gebracht. 

Hoe zie de nalatenschap eruit?

  1. Privé woning 
  2. Pensioen vennootschap 
  3. Overige bezittingen 
  4. Overige schulden

Ad 1. De privé woning is geheel vrij van hypotheek. De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 420.000.

Ad 2. Zoals ik al eerder aangaf zit er in de pensioenvennootschap nog een pand, een vordering op de aandeelhouders (de ouders) en een pensioenverplichting. 

Het pand moet getaxeerd worden om de waarde in het economisch verkeer vast te kunnen stellen. De taxatie waarde bedraagt € 900.000.

In het pand zitten stille reserves van: € 900.000 – € 500.000 (fiscale waarde) = € 400.000.

Door het overlijden van vader valt de pensioenverplichting deels vrij. Over deze vrijdag moet 15% vennootschapsbelasting worden betaald. 

Over het berekende vermogen van de vennootschap is men tevens dividendbelasting verschuldigd van 26,9%. Er vindt namelijk een vervreemding van aandelen plaats door het overlijden van vader. 

Ad 3. Er zijn nog wat privé bankrekeningen, wat inboedel, sieraden, auto en kunst. 

Ad 4. Privé hebben ouders een schuld aan de vennootschap. Verder zijn er geen schulden. 

Vader en moeder waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De helft van het vermogen is o.b.v. het huwelijksgoederenrecht van moeder. Over de andere helft van het vermogen zijn de erfgenamen erfbelasting verschuldigd.

Recap. belastingen

  • Er moet vennootschapsbelasting betaalt worden over de vrijval van de pensioenvoorziening. 
  • Er moet dividendbelasting betaalt worden over 50% van de waarde van de aandelen. 
  • En er moet erfbelasting betaalt worden over 50% van de omvang van het vermogen. 

Per saldo moet er veel belasting worden voldaan. Bovenstaande nalatenschap komt veel voor in de praktijk. Het nadeel hierbij is dat het vermogen vastzit in stenen. De erfgenamen moeten nu een keuzes maken om de verschuldigde belastingen te kunnen voldoen. 

In de privé woning woont moeder nog dus deze kan niet verkocht worden. Blijft over de verkoop van het zakelijk pand. Indien het pand wordt verkocht ontstaat er een winst van € 400.000. Over deze winst moet men ook weer 15% – 25,8% vennootschapsbelasting betalen. Plus er komen daarna geen huurinkomsten meer binnen om de pensioenverplichting aan moeder te kunnen blijven voldoen.

Daarnaast moeten ze na gaan denken hoe ze de schuld aan de vennootschap gaan terugbetalen. Dit kan t.z.t. door de privé woning te verkopen en de opbrengst te gebruiken om de schuld af te lossen. 

Al met al is het niet zo rooskleurig als dat ze dachten.

De erfgenamen

We hebben alles stap voor stap doorgenomen en de kinderen knikken braaf mee met hun hoofd, maar we zien dat het niet helemaal aankomt. We laten het even voor wat het is en stellen voor om een nieuwe afspraak te maken zodat alles even kan bezinken bij ze. 

Dit gebeurd in de praktijk best vaak. De kinderen hebben het idee dat de ouders het wel goed voor elkaar hebben en ze hebben geen idee wat er werkelijk speelt. Het probleem is dat de ouders zich vaak onsterfelijk voelen en trots. Ze denken dat ze alles nog wel voor hun overlijden goed kunnen regelen. De praktijk pakt helaas vaak anders uit. 

Tips uit de praktijk

  • Aanvaard een nalatenschap altijd beneficiair. Je weet nooit of er een lijk in de kast zit.
  • Betrek je kinderen eerder bij je financiële situatie dit voorkomt heel veel ellende achteraf. 
  • Zorg voor spreiding van je vermogen zodat er voldoende geld is om de aanslag erfbelasting te betalen. En de erfgenamen geen gedwongen keuzes hoeven te maken. 

 

 

In deze blog hebben wij enkele aspecten die komen kijken bij een nalatenschap belicht.  Het is echter onmogelijk om in deze vorm alle aspecten voldoende te belichten. Heb je vragen over of bij jullie alles goed is vastgelegd, neem dan contact met ons op. 

 

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de blog, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële of fiscale beslissingen.