Er wordt veel geschreven over leiderschap. Er zijn ook veel cursussen, trainingen en opleidingen voor toekomstige leiders. Maar heel eerlijk, komt de essentie van leiderschap niet neer op: gewoon omgaan met mensen? Behandel je medewerkers zoals jezelf ook behandeld zou willen worden. Dat lijkt mij een goed uitgangspunt.

Toch blijkt in de praktijk helaas dat het niet zo simpel is. In deze laatste blog van de reeks van de vijf groeifactoren bespreek ik een aantal kenmerken van goed leiderschap.

Wat maakt iemand een goede leider?

  • Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen het belangrijkste kenmerk is. Vertrouwen houdt in deze in: een sterk geloof in de betrouwbaarheid, oprechtheid of kracht van een persoon. Als medewerkers geen vertrouwen hebben in de leider lukt het nooit om van de onderneming een high performance onderneming te maken. Je kunt vertrouwen winnen bij je medewerkers door het volgende gedrag te vertonen: eerlijk en oprecht zijn, respect tonen, luisteren, om hulp vragen, zelf vertrouwen in anderen uitspreken en vooral oprecht omgaan met je medewerkers.
  • Een goede leider is integer en toont zijn of haar integriteit door de normen en waarden die hij of zij hanteert in het leven (zowel zakelijk als privé). Het is belangrijk dat integriteit ook een kernwaarde van de onderneming is. Er is één standaard binnen de onderneming en deze is niet afhankelijk van welke leider er aan het roer van de onderneming staat.
  • Leiders nemen genoeg tijd voor weloverwogen beslissingen, maar zetten hun beslissingen heel snel om in handelen, zodat ze direct problemen kunnen oplossen. Er zijn verschillende stijlen in het nemen van beslissingen. Uit onderzoek blijkt dat de stijl wijzigt gedurende de carrière. Hou hier rekening mee bij het inrichten van de interne organisatie. Op welke positie mag wie welke beslissingen nemen en hoeveel ervaring heeft deze persoon.
  • 90% van de leidinggevende is niet staat om snelle en nuttige acties door te voeren. De oorzaak hiervan is deels gelegen in het feit dat er geen sterke focus is. Stel daarom heel bewust een lijst op met doelstellingen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Laat je hierbij niet afleiden door beperkingen zoals regels, richtlijnen en budgetten en pas op dat je geen tunnelvisie ontwikkelt.
  • Coach je medewerkers. Vertel mensen niet hoe ze de doelen moeten bereiken, maar geef ze directe en concrete feedback op hun prestaties. Ken ook je eigen sterke en zwakke punten. Weet waar je beperkingen liggen. Blijf zelf leren en je ontwikkelen. Vind hierbij de juiste mix van nederigheid en zakelijkheid.
  • Ben resultaatgericht. Leg de lat hoog. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de medewerkers. Zorg dat iedereen genoeg uitdaging heeft binnen de onderneming.
  • Neem hierbij ook je verantwoordelijkheid. Leg verantwoording af voor je eigen handelingen en de behaalde resultaten.  Ben hierbij ook besluitvaardig met betrekking tot niet-presteerders.

Daarnaast is de definitie van een goede leider ook persoonlijk. Een leider is voor mensen vaak ook een rolmodel. Een persoon naar wie andere mensen opkijken. Rolmodellen veranderen echter met de tijd. Iemand van 18 jaar heeft waarschijnlijk een ander rolmodel dan iemand van 40 jaar.

Ik weet niet of het door de druk komt, de stress waaronder sommige leiders moeten werken, maar mij lijkt het in de basis toch nog steeds gewoon common sense! Leiderschap zit denk ik van nature in een persoon en is niet iets wat door middel van trucjes kan worden aangeleerd. Begrijp me niet verkeerd, sommige kenmerken kun je natuurlijk wel leren, zoals coachen bijvoorbeeld, maar kenmerken als integriteit en vertrouwen kun je mensen niet aanleren.

In de afgelopen blogs ben ik ingegaan op de vijf groeifactoren die ervoor zorgen dat ondernemingen significant betere resultaten behalen. Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het realiseren van structurele groei, meer winst, blije medewerkers en tevreden klanten? Neem dan contact met ons op.