Zonder goede medewerkers kun je nooit een high performance onderneming worden. Jouw onderneming trekt medewerkers aan (en houdt deze binnen) die nieuwsgierig zijn, uitgedaagd willen worden, verantwoordelijkheid willen dragen en daar ook aan gehouden willen worden, en altijd beter willen presteren. In deze blog ga ik in op de vier kenmerken van de groeifactor: kwaliteit van medewerkers. Tevens geef ik een aantal tips om direct toe te passen.

1. Inspiratie

Het is belangrijk dat medewerkers worden geïnspireerd om beter te presteren en buitengewone resultaten te behalen. Ze willen worden uitgedaagd en willen bijdragen aan het succes van de onderneming. Het management geeft de medewerkers het gevoel dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en inspireren hen om grootse dingen te realiseren. Het management heeft een enorm enthousiasme en neemt de tijd om de medewerkers te overtuigen.

Hoe kun je de medewerkers inspireren?

 • Wees gepassioneerd over de doelen van de onderneming.
 • Bouw een relatie op door oprechte interesse te tonen.
 • Wees een verhalenverteller.
 • Schets de medewerkers een aantrekkelijk beeld van de toekomst van de onderneming en van hun plek daarin.
 • Zorg dat de medewerkers interessant en betekenisvol werk hebben dat hen uitdaagt en energie geeft.
 • Geef medewerkers uitdagende doelen en geef ze de verantwoordelijkheid en vrijheid om hun werk zelf in te delen.
 • Bied medewerkers voldoende mogelijkheden om in contact te treden met klanten, zodat ze het resultaat van hun eigen werk kunnen zien.

2. Veerkracht en flexibiliteit

Medewerkers geven niet op en blijven nieuwe dingen proberen totdat doelen zijn bereikt.  Ze ontwikkelen zichzelf continu door het bijwonen van cursussen en presentaties. Het management zorgt ervoor dat de medewerkers weten om te gaan met onzekerheden.

Technieken om de veerkracht van medewerkers te vergroten:

 • Creëer een optimistische sfeer.
 • Pas strategische veerkracht toe, door actief te kijken naar toekomstige bedreigingen voor de organisatie en deze vervolgens om te vormen tot kansen.
 • Benadruk regelmatig dat verandering een gegeven is en dat verandering zorgt voor nieuwe mogelijkheden en kansen.

Technieken om de flexibiliteit van medewerkers te vergroten:

 • Introduceer prognoses. Presenteer daarbij ook de mogelijke problemen. Hierdoor kunnen de medewerkers anticiperen op bepaalde zaken en deze proactief aanpakken.
 • Introduceer scenarioplanning, waarmee de mogelijke toekomstvisie van de organisatie wordt bekeken.
 • Trek lessen uit incidenten uit het verleden en bespreek de alternatieven om de volgende keer beter te kunnen reageren.

3. Een divers en complementair medewerkersbestand

Het is belangrijk om een divers medewerkersbestand te hebben. Verschillende ervaringen, inzichten en manieren van denken leiden tot nieuwe ideeën, vergroten het vermogen om problemen op te lossen en maken de organisatie als geheel sterker. Trek mensen aan met verschillende talenten, achtergronden, persoonlijkheden, leeftijd, ervaringen en vaardigheden.

4. Samenwerkingsverbanden

Medewerkers kijken bewust en continu naar mogelijkheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partijen, omdat ze weten dat ze veel van anderen kunnen leren.

Hierbij is het belangrijk dat er sprake is van:

 • Openheid in de samenwerking.
 • Gelijkheid binnen de samenwerking.
 • Conflictmanagement bij de samenwerking.

Tot slot

Er is een belangrijke relatie tussen de groeifactoren kwaliteit van medewerkers en leiderschap. In een volgende blog ga ik in op de groeifactor: leiderschap.

Wil je het effect van doen ervaren? We komen graag langs met een canvas en laten je het effect direct zien. De kracht zit in het samen aan de slag gaan, zodat het effect van DOEN zichtbaar wordt en iedereen binnen de onderneming zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het realiseren van structurele groei, meer winst, blije medewerkers en tevreden klanten? Neem dan contact met ons op.