Zelf ben ik een beetje allergisch voor de (fiscale) eindejaarstip die altijd in december voorbijkomen. Ten eerste denk ik altijd ‘lekker op tijd’ en ten tweede denk ik ‘lekker origineel’. Het zijn namelijk ieder jaar dezelfde tips die voorbijkomen. Toch is er eentje bij die ik een paar maanden naar voren wil halen, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Investeringsplannen?

Het is nu begin oktober en als het goed is hebben we allemaal de eerste drie kwartalen afgesloten en is onze blik gericht op Q4 en wellicht al op 2019. Dit is een goed moment om te kijken naar jouw investeringsplannen. Hoeveel heb je al geïnvesteerd in 2018 en welke investeringen zijn er op korte termijn nog noodzakelijk? Het kan namelijk zinvol zijn om deze investeringen óf naar voren te halen dus nog te doen in Q4 óf juist nog even uit te stellen en de investeringen pas te doen in 2019. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren kan namelijk leiden tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en daarmee tot meer belastingvoordeel.

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Als je investeert in bedrijfsmiddelen kun je een extra fiscale aftrek krijgen. De KIA is een belastingfaciliteit voor ondernemers. De faciliteit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Er zijn wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de KIA:

  1. Er moet geïnvesteerd worden in een bedrijfsmiddel. Let op bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten, bijvoorbeeld woonhuizen, grond, dieren personenauto’s. De hele lijst is hier te vinden.
  2. De individuele investering moet meer zijn dan € 450.
  3. Gezamenlijk moeten de investeringen op jaarbasis meer bedragen dan € 2.300 (2018) en maximaal € 314.673.

De KIA is één van de investeringsaftrek faciliteiten. Er is ook nog de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Zoals de naam al doet vermoeden hebben deze faciliteiten betrekking op investering in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen en bepaalde milieu vriendelijke investeringen.

Maar waar hebben we het eigenlijk over?

De KIA bedraagt 28% van de geïnvesteerde bedragen tussen de € 2.301 en € 56.642. Indien de investeringen in 2018 tussen de € 56.643 en € 104.891 uitkomen is de KIA een vast bedrag van € 15.863. Indien de investeringen tussen de € 104.892 en € 314.673 uitkomen wordt het vaste bedrag van € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel boven de € 104.891. Indien de investeringen in 2018 meer bedragen dan € 314.673 is de KIA nihil.

Het kan dus voordelig zijn om met investeringen te schuiven tussen boekjaren zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de schijven. Zijn de investeringen tot en met het derde kwartaal minder dan € 2.300 dan is het wellicht verstandig om nog te investeren in Q4 van 2018 zodat de eerste drempel van de KIA wordt behaald. Twee jaar € 2.300 of minder investeren levert namelijk geen aftrek op, maar in een jaar € 4.600 levert een aftrek op van 28% (€ 1.288).

Oké waar zit het addertje?

Als je het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar weer verkoopt en de waarde hiervan bedraagt in het jaar van verkoop gezamenlijk meer dan € 2.300, dan moet je een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

En daarnaast moet je natuurlijk niet gaan investeren om de aftrek te kunnen claimen. Je moet alleen investeren als het ook noodzakelijk is voor jouw onderneming en dan is de aftrek mooi meegenomen.

Vragen over de KIA, MIA of de EIA neem gerust contact met ons op.