Helaas ben ik inmiddels ingehaald door de actualiteit. Al een tijdje wilde ik een blog schrijven over de 30%-regeling. Omdat bepaalde branches een structureel tekort hebben aan deskundig personeel wilde ik de voordelen van de regeling belichten. Het kabinet heeft echter het voornemen om de regeling, zonder overgangsrecht, te wijzigen.

De 30%-regeling

Heel simpel gezegd houdt de regeling in dat buitenlandse werknemers, mits ze voldoen aan de voorwaarden over 30% van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. De huidige regeling geldt voor een termijn 8 jaar. De gedachte achter de regeling is dat buitenlandse werknemers kosten moeten maken om zich in Nederland te vestigen. De kosten voor levensonderhoud zijn op sommige gebieden ook hoger voor buitenlandse werknemers.

Voornemen kabinet

Het kabinet is voornemens om de termijn van 8 jaar terug te brengen naar 5 jaar. Zonder overgangsrecht dus ook voor de bestaande gevallen gaat deze termijn gelden. En daar zit voor de werkgevers en buitenlandse werknemers nu net de pijn. Niemand kan zo zijn of haar financiële planning goed afstemmen.

Probleem voor werkgever of werknemer?

De vraag is wie de rekening gaat betalen. Een rekenvoorbeeld uit de praktijk:

Huidig netto loon met gebruik making van de 30%-regeling € 3.316,99, indien de termijn van de regeling verloopt daalt het netto loon naar € 2.673,65. Een achteruitgang van € 643,34. Indien de werkgever dit geheel bruto wil compenseren betekend dit een jaarlijkse extra last van bijna € 22.000.

Gaat de werknemer netto minder overhouden of kost het de werkgever meer brutoloon? Dit is denk ik afhankelijk van de onderhandelingspositie van de werknemer.

Wat vinden jullie?

Ik ben benieuwd naar jullie mening. Vinden jullie het terecht dat de regeling wordt ingekort? Immers na 5 jaar moet de buitenlandse werknemer wel gesetteld zijn en alle zaken op orde hebben. Of vinden jullie dat het MKB/buitenlandse werknemer nu extra zwaar wordt belast?

Persoonlijk vind ik het een lastige kwestie. Ik heb namelijk klanten die de regeling toepassen en echt geen deskundig personeel konden vinden in Nederland. Daarentegen hoor ik ook geluiden over misbruik van de regeling. Ik vind wel dat het kabinet een overgangsregeling moet treffen voor de bestaande gevallen in het MKB. Anders hebben bedrijven denk ik in 2019 hoe dan ook een probleem. Of de buitenlandse werknemers vertrekken en bedrijven krijgen dan te maken met een personeelstekort. Of de buitenlandse werknemers onderhandelen over een hoger loon en de bedrijven krijgen in 2019 te maken met hogere kosten.

Heb je vragen over de 30%-regeling neem dan contact met ons op.