In mijn eerdere blog is te lezen welke vijf groeifactoren bijdragen aan: meer winst * blije medewerkers * tevreden klanten. In deze blog ga ik het hebben over de groeifactor: cultuur. Ik ga in op de kenmerken die er voor zorgen dat deze groeifactor bijdraagt aan het succes van de onderneming en geef tevens handvatten om morgen al een begin te maken met het verbeteren van de groeifactor: cultuur.

Hoe dan?

 1. Ga eens een dialoog aan met elkaar.

  Een effectieve methode om de dialoog te stimuleren is het ‘open-deurbeleid’. Dit geldt twee kanten op, dus ook voor de managers. Stap eens de deur uit (i.p.v. te verwachten dat medewerkers naar binnen stappen) en ga de werkvloer op. Maak een rondje door kantoor, om een praatje te maken met mensen en te vragen hoe het met hen gaat. Start morgen met het verminderen van de omvang van de communicatie-uitingen, zowel in aantal als in lengte en vereenvoudig de boodschap. Streef naar participatie, luisteren naar anderen en streef naar levendige discussies.

 2.  Zorg dat kennis wordt uitgewisseld. 

  Kennis wordt beschouwd als één van de meest waardevolle bezittingen van een onderneming. Zorg ervoor dat kennis binnen de onderneming wordt uitgewisseld. Deze uitwisseling moet plaats kunnen vinden zonder belemmeringen van afdelingen, functies of hiërarchie. Grenzen binnen een onderneming (bijvoorbeeld afdelingen, functies, locaties) hebben een negatieve invloed op wie met wie contact heeft.

 3. Betrek je medewerkers bij het nemen van beslissingen. 

  Het blijkt dat medewerkers meer betrokkenheid ontwikkelen als ze instaat worden gesteld om deel te nemen en hun zegje te doen, zodat ze zich mede-eigenaar voelen van de genomen beslissingen en ondernomen acties. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan waaraan voldaan moet worden om effectieve betrokkenheid te bewerkstelligen.

 4. Zorg voor een cultuur waar fouten gemaakt mogen worden. 
  Sta toe dat medewerkers dingen niet correct doen of dat ze beoordelingsfouten maken, zonder dat daar consequenties aan worden verbonden.

  Wees open over de fouten die jezelf hebt gemaakt. Dit zal anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Dit vergroot ook het vertrouwen bij de medewerkers.

 5. Sta open voor veranderingen. 
 6. Wees prestatiegericht. 
  Succes is niet voor altijd.

  Zorg ervoor dat iedereen binnen de onderneming een sterke gerichtheid heeft om samen dingen goed te doen en een behoefte heeft om samen resultaten te boeken. Een van de belangrijkste obstakels is een gebrek aan samenwerking binnen de onderneming. Stimuleer effectief samenwerken binnen de onderneming.

Hoe kunnen wij dit morgen al implementeren in onze onderneming?

Wat gaat goed?
Kijk kritisch naar de kenmerken van een cultuur waar alle stakeholders blij zijn. Welke zaken hebben jullie goed onder de knie? Waar ben je tevreden over en zou je dus minimaal een 8 geven?

Wat moet echt beter?
Waar laten jullie steken vallen? Wat krijgt een score van 7 of minder? En kan en moet dus echt beter & anders?

Bekijk dit samen in actieve groepssessies. Maak hierbij gebruik van praktische canvassen.

Wil je het effect van doen ervaren? We komen graag langs met een canvas en laten je het effect direct zien. De kracht zit in het samen aan de slag gaan, zodat het effect van DOEN zichtbaar wordt en iedereen binnen de onderneming zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het realiseren van structurele groei, meer winst, blije medewerkers en tevreden klanten? Neem dan contact met ons op.