Je hebt het vast al voorbij zien komen in de media, de Belastingdienst heeft te veel belasting geïnd van spaarders.

De Belastingdienst is door de Rechter op haar vingers getikt en moet de spaarders compenseren voor de te veel geheven belasting over het spaargeld. 

Heb ik te veel box 3 belasting betaald? 

In Nederland vindt de heffing van inkomstenbelasting plaats volgens een boxen systeem. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast, in box 2 het voordeel uit aanmerkelijk belang (dit is als 5% van de aandelen in een vennootschap bezit) en in box 3 het inkomen uit sparen en beleggen.

En over deze laatste box, box 3, is nogal veel te doen de laatste tijd en de komende jaren waarschijnlijk ook nog.

Sinds 2017 vindt box3-heffing plaats volgens een gemiddelde verdeling tussen sparen en beleggen. Over die verdeling wordt vervolgens een fictief rendement berekend (gebaseerd op gemiddeld gerealiseerde rendementen in de voorgaande jaren).

De Belastingdienst gaat er hierbij vanuit dat iedere Nederlander gemiddeld een x% spaart en een x% belegd. 

In 2021 ging de Belastingdienst ervan uit dat mensen met een vermogen tot € 50.000 67% daarvan sparen en 33% daarvan beleggen. Tussen € 50.000 – € 950.000 is de verdeling 21% sparen en 79% beleggen. Daarboven is het uitgangspunt 100% beleggen. 

Vervolgens rekent de Belastingdienst met een fictief rendement van -/- 0,01% voor sparen en 5,53% voor beleggen.

Je kunt je voorstellen wat de impact is als jij € 100.000 hebt en deze voor 100% op een bankrekening hebt staan.

Het kerstarrest 

Dit was ook het geval bij een echtpaar over de jaren 2017 en 2018. Het echtpaar had een vermogen van € 1.000.000 waarvan slechts 21% was belegd in 2017 en 13% in 2018.  

Door de fictieve berekening van de Belastingdienst betaalde het echtpaar over de jaren 2017 en 2018 bijna € 15.000 meer aan belasting dan als men was uitgegaan van het werkelijke rendement. 

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst op haar vingers getikt en aangegeven dat de Belastingdienst zich niet mag bemoeien met de verdeling van het vermogen van belastingplichtigen. 

Zo ontstond er opeens nieuw recht op 24 december 2021. En ik zeg bewust opeens, want niemand zag dit aankomen.

En nu? 

Sommige mensen hebben destijds meegedaan in de massaal bezwaar procedure over de jaren 2017 tot en met 2020. Zij worden door de Belastingdienst gecompenseerd. 

Diegene die géén bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2020 worden niet gecompenseerd.

Nu kun je één keer de boot missen, maar ga je hem ook twee keer missen?

Het kabinet heeft rechtsherstel geboden voor de jaren 2017 tot en met 2022. In 2023 komt er nieuwe wetgeving voor de box 3 heffing. 

Voor de jaren 2021 en 2022 heeft de Belastingdienst een tijdelijke nieuwe spaarvariant in het leven geroepen. Het is de vraag of deze spaarvariant stand gaat houden bij de Hoge Raad. 

Wellicht heb je geen bezwaar gemaakt voor de jaren 2017 tot en met 2020 dat is zuur. Zorg er dan in ieder geval wel voor dat je tijdig bezwaar maakt tegen de aanslagen over 2021 en 2022. 

Wat moet je nu concreet doen? 

Overleg met je belastingadviseur. 

Maak hierbij een afweging of het geboden rechtsherstel voldoende is in jouw geval voor de jaren 2021 en 2022. 

Je hebt hierbij drie opties: 

  1. kiezen voor de wettelijke forfaits; 
  2. of, als dit lager uitvalt, kiezen voor het rechtsherstel dat de Belastingdienst biedt;
  3. of, als dit lager is, kiezen voor een heffing o.b.v. werkelijk rendement. 

Maak in ieder geval tijdig bezwaar 

Op deze wijze heb je bij een volgende uitspraak van de Hoge Raad mogelijk wel recht op compensatie. 

Leuker kunnen ze het niet maken en makkelijker helaas ook niet.

 

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. 

 

 

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de blog, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële of fiscale beslissingen.