In mijn vorige blog is te lezen welke vijf groeifactoren bijdragen aan: meer winst * blije medewerkers * tevreden klanten. In deze blog ga ik het hebben over de groeifactor: lange termijnfocus. Niets menselijks is ons vreemd. In de waan van de dag zijn we allemaal hard aan het werk en druk bezig met het bedienen van onze klanten en het zorgen voor de medewerkers, maar voor je het weet is er zo weer één jaar voorbij en staan we eigenlijk precies op hetzelfde punt als vorig jaar.

Het belang van lange termijnfocus?

Een lange termijnfocus heeft betrekking op alle belanghebbenden (stakeholders) van een onderneming: medewerkers, klanten, leveranciers, de samenleving. De continuïteit van de onderneming op lange termijn gaat boven het behalen van winst op korte termijn. Stakeholder management  is belangrijker dan focus op aandeelhouderswaarde.

De kenmerken van lange termijnfocus zijn: gericht zijn op alle staekholders – klantgericht – een lang dienstverband – promotie van binnen uit de onderneming en een veilige werkomgeving. De klanten behoren tot de belangrijkste groep van stakeholders, omdat het zo goed mogelijk bedienen van de klanten bestaansrecht verleent aan de onderneming.

De continuïteit van de onderneming is gewaarborgd door je te richten op klantloyaliteit, managementloyaliteit, medewerkerloyaliteit en door te werken aan langdurende relaties met alle partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de onderneming.

Focus op alle stakeholders

De medewerkers van de onderneming denken niet alleen aan de aandeelhouders. Ze zorgen voor een goede en langdurende relatie met alle stakeholders. Ze begrijpen het belang van de stakeholders door een nauwe relatie op te bouwen met ze en brengen de behoeften van de stakeholders in lijn met de behoeften van de onderneming. Ze zijn genereus richting samenleving doordat ze een grote financiële betrokkenheid tonen bij de lokale economie en gemeenschap en daar met regelmaat in investeren.

Hoe kunnen wij dit morgen al implementeren in onze onderneming?

* Zorg voor een samenhangende identiteit en een gemeenschappelijk doel. Wat willen jullie bereiken? Wat zijn de ondernemingsdromen? Welke impact willen jullie hebben op de wereld? Wat zijn jullie ambities? Wat zeggen mensen over 15 jaar over de onderneming?

* Ontwikkel een langetermijnvisie waarin financiële offers op korte termijn worden gerechtvaardigd om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Hoe zit het met klanttevredenheid? En medewerkerstevredenheid? Formuleer een doel dat breder is dan alleen geld verdienen.

* Bied mensen de ruimte om hun persoonlijke waarden tot uiting te laten komen in hun dagelijkse werk. Geef mensen meer verantwoordelijkheid en vrijheid om hun werk zelf in te vullen. Sta het nemen van risico’s en het maken van fouten toe, zonder dat medewerkers bang hoeven te zijn voor de negatieve gevolgen.

Het effect van doen

Bepaal samen, in actieve groepssessies, de route naar de ambitie van de onderneming. Maak hierbij gebruik van praktische canvassen waarin direct actiepunten worden benoemd voor komend kwartaal. Maak ook direct iemand verantwoordelijk. Wil je het effect van doen ervaren? We komen graag langs met een canvas en laten je in twee uurtjes het effect direct zien.

De kracht zit in het samen aan de slag gaan, zodat het effect van DOEN zichtbaar wordt en iedereen binnen de onderneming zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het realiseren van structurele groei, meer winst, blije medewerkers en tevreden klanten? Neem dan contact met ons op.