In Oeteldonk staat iedereen komend weekend te hossen in de kroeg, want het is carnaval! Maar niet alleen de komst van Z.K.H. Prins Amadeiro XXVI staat dit weekend te gebeuren, je kunt vanaf 1 maart ook de aangifte inkomstenbelasting 2018 weer invullen. Velen van jullie zullen denken nou dat is een makkelijke keuze :-).

In deze blog geef ik jullie wat aandachtspunten waar je rekening mee moet houden bij het invullen van de aangifte. En aan jou de keus of je de aangifte vóór of ná het carnavals weekend invult.

Algemeen

Vanaf 1 maart kun je de aangifte 2018 indienen, indien je dit doet vóór 1 april 2019 ben je er zeker van dat de Belastingdienst je voor 1 juli 2019 bericht.

De aangifte 2018 moet uiterlijk 1 mei 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Indien deze datum niet haalbaar is kun je uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór 1 mei 2019. Dit kan via de Belastingdienst of via jouw belastingadviseur. Let wel: hier zijn voorwaarden aan verbonden en indien de aanslag na 1 juli 2019 wordt opgelegd ben je belastingrente verschuldigd.

De Belastingdienst gaat steeds verder in haar dienstverlening. Ze vullen namelijk al grotendeels de aangifte voor je in middels de Voor Ingevulde Aangifte (VIA). Je hoeft de gegevens enkel te controleren en je bent klaar, verzenden maar. Helaas is dat iets te kort door de bocht.

Ja het klopt dat er steeds meer gegevens al ingevuld staan in de VIA. Denk hierbij aan de gegevens van het inkomen, woning, hypotheek, bankrekeningen, lijfrentepolissen, betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, etc.. Toch staan er ook een aantal veel voorkomende zaken niet in de VIA. In de onderstaande paragrafen licht ik een aantal van deze zaken toe.

Particulier

Voor particulieren is de VIA echt grotendeels al ingevuld. Gegevens die de Belastingdienst niet weet en dus ook niet al voor je kan invullen zijn bijvoorbeeld:
• Gemaakte ziektekosten
• Gegevens van de hypotheek indien bijvoorbeeld afgesloten bij familie of bij je eigen vennootschap
• Aftrekposten bij de aan- of verkoop van je woning
• Giften
• Betaalde of ontvangen alimentatie
• Studiekosten (Indien je geen recht had op studiefinanciering)
• Schenkingen onder schuldigerkenning

Kijk dus kritisch naar jouw aangifte voordat je op verzenden drukt.

Ondernemer

Voor ondernemers geldt dat in de VIA enkel de privé gegevens zijn opgenomen zoals eerder vermeld. De gegevens van de onderneming zijn niet opgenomen in de VIA.

Waar moet je als ondernemer allemaal aan denken bij het invullen van je aangifte:
• Indien je er recht op hebt, claimen van de ondernemersaftrek
• Mutaties in de oudedagsreserve
• Indien je investeringen hebt gedaan, claimen van investeringsaftrek
• Indien je activa hebt verkocht, berekenen van de desinvesteringsbijtelling
• Correctie voor beperkt aftrekbare kosten Dit zijn kosten met een gemengd karakter (zakelijk/prive).
• Correctie voor boetes die ten laste van de winst zijn gebracht
• Bijtelling privé gebruik auto Indien je een zakelijke auto hebt en meer dan 500 km privé hebt gereden met de zakelijke auto

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Voor de DGA zijn de gegevens van Box 2 niet ingevuld in de VIA.

De DGA moet dus goed kijken naar:
• De gegevens van de B.V. o.a. verkrijgingsprijs aandelen en leningen tussen de DGA en de vennootschap.
• Indien van toepassing vervreemdingsvoordeel bij verkoop (deel) aanmerkelijk belang in de vennootschap
• Bij overlijden van de DGA dien je een fictief verveemdingsvoordeel op te nemen.
• Opgeven uitgekeerd dividend.

Tip 1. Kijk of je in 2019 dividend uit kunt keren uit de vennootschap. Het tarief van de dividendbelasting stijgt namelijk van 25% naar 26,25% in 2020 naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Let bij het uitkeren van dividend wel op de wettelijke regels, waaronder de uitkeringstoets.

Tip 2. Kijk of het mogelijk is om vermogen, wat nu belast is in Box 3, onder te brengen in de B.V. Dit scheelt namelijk vermogensrendementsheffing in Box 3. Let wel de rente inkomsten zijn dan belast voor de vennootschapsbelasting.

Ps. Mocht je nu klaar zijn met het in-/aanvullen van jouw eigen aangifte inkomstenbelasting vraag dan even aan je oude buurvrouw/tante/oma of je ze kunt helpen met het in-/aanvullen van hun aangifte. Zo doe je gelijk iets goeds terug voor de maatschappij.