” Denk niet wit (denk niet wit),
denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart-wit
Denk niet wit (denk niet wit),
denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart-wit”

Frank Boeijen zingt het zo mooi ” denkt niet zwart-wit”. In veel gevallen ben ik het met hem eens en ook als het gaat om belastingen, maar…..

Er is helaas altijd een maar.

De belastingwetgeving kent wel een aantal grijze gebieden en zolang je daar binnen blijft zoeken naar het meest optimale punt gaat het goed. Maar als één belastingsoort wel zwart of wit is dan is het wel de omzetbelasting. 

De omzetbelasting is de meest formele belasting die er is. Er is geen grijsgebied, het is letterlijk zwart-wit.

Dus sorry Frank, maar in dit geval denken we wel zwart-wit.

In deze nieuwsbrief deel ik een aantal aandachtspunten met jullie als het gaat om de btw.  

Algemeen

Omzetbelasting en btw betekenen hetzelfde. De termen worden door elkaar gebruikt, maar hebben dezelfde betekenis.

Tarieven

De btw kent verschillende tarieven: 21%, 9% en 0%. Deze tarieven kunnen veranderen. Als dit zo is dan wordt het vaak breed uitgemeten in de pers en is het algemeen bekend dat het gaat wijzigen. Zo is een aantal jaren terug het 6% tarief aangepast naar 9% en doet de overheid momenteel onderzoek naar de definitie van groente en fruit om het tarief aan te kunnen passen van 9% naar 0%. En in de jaren dat ik werkzaam ben als accountant heb ik het tarief van 17,5% zien wijzigen naar 19% en vervolgens naar 21%.

Welk tarief je moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat je levert. Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. Het algemene btw‑tarief is 21%. Dit tarief geldt voor de meeste goederen en diensten.

In bijzondere gevallen geldt het verlaagde tarief van 9% of 0%.

Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zakendoen met het buitenland. Als je levert aan ondernemers buiten de EU, dan pas je het 0% tarief toe op je leveringen.

Let op 0% is niet hetzelfde als vrijgesteld of als verlegd.

Ik denk wel dat veel ondernemers weten welk btw percentage ze toe moeten passen op de producten en/of diensten die ze leveren. Wil je het nog even checken klik dan hier.

Factuurvereisten

Een belangrijke voorwaarde om überhaupt btw terug te kunnen vorderen is dat de factuur aan de btw vereisten moet voldoen. Check dus altijd (voordat je de factuur gaat betalen) of deze voldoet aan alle voorwaarden.

Tip: Voldoet de factuur niet vraag dan om een nieuwe factuur. Betaal de factuur ook niet totdat je een nieuwe factuur hebt ontvangen.

Indien de factuur niet aan de voorwaarden voldoet heb je formeel gezien ook geen recht op teruggaaf van de btw. En ik heb jullie al eerder vertelt dat de btw een hele formele belasting is.

Aandachtspunten

Deze maand moet de laatste aangifte over 2022 worden ingediend. Let hierbij in het bijzonder op de volgende punten:

  • btw privé gebruik auto (beluister deze belasting bite)
  • btw op relatiegeschenken (beluister deze belasting bite)
  • suppletie aangifte omzetbelasting
  • melding betalingsonmacht
  • barterdeals

Suppletie aangifte omzetbelasting

Het kan voorkomen dat je per ongeluk een verkeerde aangifte hebt ingediend. Dit moet je zelf corrigeren. Dat kan met een suppletie aangifte omzetbelasting.

Een suppletie aangifte omzetbelasting is een aangifte die wordt ingediend om de btw aangifte van een bepaalde periode aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als er onjuiste gegevens zijn verstrekt of als er veranderingen zijn in de bedrijfsvoering die invloed hebben op de aangifte omzetbelasting. Een suppletie aangifte kan zowel een vermindering als een verhoging van de aangifte inhouden.

Blijkt uit de correctie dat je € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag je deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. 

Melding betalingsonmacht

Sommige ondernemers verkeren in zwaar weer. Als bestuurder van de vennootschap ben je verplicht de betalingsonmacht tijdig te melden bij de Belastingdienst. Doe dit op tijd om hoofdelijke aansprakelijkheid als bestuurder te voorkomen. Als de vennootschap niet in staat is om de verschuldigde belasting te voldoen, dient er uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de belasting behoorde te zijn voldaan, melding te worden gedaan. 

Barterdeals

Wat we in de praktijk zien is dat ondernemers diensten met elkaar ruilen. Dit noemen we een barterdeal.

Stel jij bent goed in websites maken en ik ben goed met belastingen. Hoe fijn is het dan als jij mijn website maakt en ik jouw aangifte doe? Win – win zou je zeggen. Dat klopt en het mag ook, maar je moet elkaar wel een factuur sturen voor de geleverde diensten. Als je er samen voor zorgt dat de facturen dezelfde waarde hebben gaat dit helemaal goed. In de praktijk sturen ondernemers elkaar vaak geen factuur.

Laatste tips

  1. Sjoemel niet met de btw. Vraag dus niet om een factuur op naam van je onderneming als het feitelijk om een privé uitgave gaat.
  2. Schuif niet met de btw. Het is heel verleidelijk om een factuur een maandje op te schuiven als het financieel gezien even niet uitkomt. Het lijkt heel onschuldig, maar kan grote gevolgen hebben.
  3. Zorg dat je aangifte én betaling uiterlijk 31 januari binnen zijn bij de Belastingdienst.

 

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de blog, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële of fiscale beslissingen.