Dinsdag is het weer zover en mag (moet) iedere Nederlander zijn of haar Belastingaangifte invullen. Om jullie op weg te helpen een overzicht van de 5 meest gemaakte fouten.

De Belastingregels zijn complex. Ik blijf me erover verbazen dat je in Nederland verplicht bent om jaarlijks aangifte te doen, maar dat op school je niet wordt geleerd hoe je aangifte moet doen. Blijft toch vreemd. Maar goed de Belastingdienst doet echt haar best om je steeds beter te helpen. Zo hebben we sinds een aantal jaren de voor ingevulde aangifte (VIA). Dat brengt mij gelijk bij het eerste punt.

1. Blind uitgaan van de VIA

De Belastingdienst heeft al zoveel mogelijk gegevens voor je ingevuld. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn deze gegevens niet altijd juist en bij lange na niet compleet. Controleer dit dus dan ook goed en pas het daar waar nodig aan. Ook is het zo dat niet alle gegevens in de VIA staan. Als er iets ontbreekt denk dan niet “oh dan weet de Belastingdienst het ook niet”. Vul de gegevens die niet in de VIA staan aan in je aangifte inkomstenbelasting.

2. De eigen woning 

De meeste fouten worden gemaakt bij de aftrek van rente en kosten voor de eigen woning. Het gaat vaak mis als mensen een woning aan-/ of verkopen, verbouwen, de hypotheek oversluiten of als er sprake is van ‘life events’.

De hypotheekrente is voor velen in de aangifte één van de belangrijkste aftrekposten. Om recht te hebben op deze aftrek gelden er wel strikte voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de financiering gebruikt moet zijn voor de aankoop of verbouwing van de woning. Verhoog je je hypotheek en gebruik je dit geld om te investeren in een 2de (vakantie)woning, dan is de rente op dit deel van de hypotheek dus NIET aftrekbaar.

Nb. Lening bij familie, vrienden of de eigen vennootschap zijn niet bekend bij de Belastingdienst en staan dus ook niet in de VIA. Deze gegevens moet jezelf opnemen in je aangifte inkomstenbelasting.

Als je een huis koopt, gaat verbouwen of je hypotheek oversluit mag je de kosten die je gemaakt hebt om de hypotheek te krijgen in aftrek brengen op je inkomen. Denk hierbij aan taxatiekosten, notariskosten, boeterente (bij oversluiten) of afsluitprovisie.

De courtage van de makelaar en overdrachtsbelasting zijn NIET aftrekbaar. Deze kosten hebben niets te maken met de financiering namelijk.

In de praktijk zien we ook nog wel eens dat mensen denken dat de daadwerkelijke kosten van de verbouwing van de bijv. de badkamer aftrekbaar zijn. Dit is NIET het geval. Als je een hypotheek neemt om de verbouwing te financieren dan is de rente op deze hypotheek aftrekbaar.

Verkoop je je eigen woning en behaal je daar een “winst” mee (verkoopprijs – kosten – hypotheek) en je koopt vervolgens een nieuwe woning dan moet je deze “winst” gebruiken voor je nieuwe woning om recht te hebben op aftrek van de volledige hypotheekrente. De behaalde “winst” kun je niet gebruiken om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of een bruiloft mee te financieren. Het mag wel uiteraard, maar dan verlies je over dat deel het recht van renteaftrek bij je nieuwe woning.

Tegenover de aftrek van de eigen woning rente staat het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst als inkomen meeneemt in de aangifte. Dit is gekoppeld aan de WOZ waarde van de woning. De peildatum die geldt is 1 januari van het jaar vóór het jaar waarover je aangifte doet. Dus voor de aangifte 2021 geldt de peildatum 1 januari 2020.

3. Zorgkosten

De regels omtrent de zorgkosten aftrek zijn zo streng dat maar weinig mensen recht hebben op deze aftrekpost.

Je mag alleen zorgkosten in aftrek brengen die je niet krijgt vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een deel van de rekening van de tandarts of fysiotherapeut.

De kosten van je eigenrisico mag je NIET in aftrekbrengen. Het gaat alleen om de eigen bijdrage die je moet doen.

Veel kosten die in het verleden aftrekbaar waren zijn niet meer aftrekbaar. Zo is de aanschaf van een bril of contactlenzen NIET aftrekbaar als zorgkosten.

Daarnaast geldt er ook nog een aanzienlijke drempel. Alleen de kosten boven deze drempel zijn aftrekbaar. Als je een komen hebt van € 33.000 dan is de drempel € 545.

4. Box 3 – vermogen 

Over je vermogen – bankrekening, beleggingen, 2de woning – moet je belasting betalen in Box 3. Eventuele schulden mag je hierop in mindering brengen.

In Box 3 gaat de Belastingdienst uit van een peildatum. De peildatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 is: 1 januari 2021.

Koop jij op 16 april 2021 een vakantiehuis in Zeeland dan neem je deze nog niet op in je aangifte 2021. De woning neem je voor het eerst op in de aangifte inkomstenbelasting 2022.

Had je op 1 januari 2021 cryptocurrency? Ook deze moet je opgeven in Box 3. Dit is niet opgenomen in de VIA, maar moet je wel opgeven in je aangifte!

Momenteel is er onduidelijkheid over hoe de belastingheffing er in Box 3 uitgaat zien. De recente rechtspraak is nog niet verwerkt in de aangifte software van de Belastingdienst. Dit betekent waarschijnlijk dat de daadwerkelijk te betalen belasting over je Box 3 vermogen straks afwijkt van de aanslag die je gaat ontvangen. De Belastingdienst heeft vooralsnog het opleggen van aanslagen opgeschort totdat duidelijk is hoe de belastingheffing over Box 3 plaats gaat vinden.

5. Niet (tijdig) doen van aangifte 

Je  bent verplicht om aangifte te doen! De datum waarop de aangifte binnen moet zijn staat op de aangiftebrief. Lukt het je nu niet om op tijd aangifte te doen, vraag dan uitstel aan. Je moet dit doen voor 1 mei en je kunt uitstel krijgen tot 1 september 2022. Het uitstel kun je aanvragen in de online omgeving van de Belastingdienst.

Oeps foutje gemaakt….. 

Heb je je aangifte al verstuurd en kom je erachter dat je een fout hebt gemaakt? Geen nood, pas de aangifte aan en stuur deze nogmaals in. Dit kan totdat je een definitieve aanslag hebt ontvangen van de Belastingdienst. Daarna kun je het nog steeds herstellen, maar dan moet je bezwaar maken tegen de aanslag.