Een sterke focus op continue verbeteringen onderscheidt high performances organisaties van niet high performances organisaties. In deze blog ga ik in op de 8 kenmerken van Innovatie & Waardecreatie. Innovatie & Waardecreatie is één van de vijf groeifactoren die bijdragen aan: meer winst * blije medewerkers * tevreden klanten. Je vindt in deze blog tevens tips om het direct toe te passen in jouw onderneming.

Een unieke strategie

Het is lastig om, als je dezelfde soorten producten en diensten verkoopt als de concurrent, een unieke strategie te ontwikkelen. Waar je het verschil kunt maken is op de wijze van levering en de manier waarop klanten worden behandeld. Denk hier heel bewust over na en beantwoord de volgende vragen: “Waarom moeten mensen naar ons komen en niet naar de concurrent? Waarin zijn wij anders?”.

Strategische plannen zijn al snel ingewikkeld, gedetailleerd en moeilijk te begrijpen. Zorg ervoor dat de unieke aspecten van de onderneming op de eerste pagina van je strategisch plan komen te staan, zodat de aandacht van mensen direct wordt getrokken naar de onderscheidende factoren van de onderneming.

Tips om direct aan de slag te gaan:

 • Herdefinieer de bedrijfstak waarin je actief bent, verkrijg een bredere visie en zie meer kansen. Southwest Airlines stelt bijvoorbeeld dat het bedrijf niet actief is in de luchtvaart maar in de bedrijfstak die vrijheid verschaft.
 • Betrek je medewerkers bij het proces en laat ze de volgende vragen beantwoorden: Waarom is het werken binnen deze onderneming zo’n bijzondere ervaring? Waarmee onderscheidt deze onderneming zich van de concurrent?
 • Doe aan branchmarking, kijk naar andere bedrijfstakken om ideeën op te doen. Trek mensen van buiten de bedrijfstak aan.
 • Let niet te veel op de concurrent.

Procesverbetering

Focus! Ondernemers hebben over het algemeen geen gebrek aan ideeën om aan de slag te gaan met procesverbetering, maar vanwege de vele ideeën wordt er vaak niet goed nagedacht of er een daadwerkelijke verbetering plaats gaat vinden. Er wordt vaak begonnen, maar men is er niet zo goed in om het ook tot een goed einde te brengen.

Tips om direct aan de slag te gaan:

 • Kies een beperkt aantal initiatieven ter verbetering en maak duidelijk hoe belangrijk deze initiatieven zijn in verhouding tot de alledaagse werkzaamheden.
 • Werk met een plan met daarin duidelijke verantwoordelijkheden, deadlines en doelen.
 • Begin alleen een nieuw initiatief als het vorige initiatief met succes is afgerond.

Procesvereenvoudiging

Zorg ervoor dat je continu op zoek bent naar mogelijkheden om de processen binnen de onderneming te vereenvoudigen. Ban onnodige procedures, werkzaamheden en verspillingen uit en standaardiseer zoveel mogelijk.

Procesafstemming

Stel alle interne processen zoveel mogelijk op elkaar af. Door alle elementen in de waardeketen met elkaar te verbinden en door het toepassen van efficiencymodellen, realiseer je een continue procesoptimalisatie.

Rapporteren over prestaties

Zorg ervoor dat de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie meetbaar zijn. Koppel hier succesfactoren en kritische prestatie-indicatoren aan. Alles wat belangrijk is voor de onderneming moet kunnen worden gemeten.

Rapporteren aan iedereen binnen de onderneming

Iedereen binnen de onderneming krijgt zowel de financiële als de niet-financiële informatie die nodig is voor het behalen van goede resultaten. Deze informatie wordt gebruikt om werkwijzen te verbeteren.

Innovatie van producten, diensten en processen

De drie belangrijkste bronnen van innovatieve ideeën zijn medewerkers, zakenpartners en klanten. Schep daarom condities waaronder deze stakeholders zo innovatief mogelijk kunnen zijn.

Tips om direct aan de slag te gaan:

 • Schep ruimte voor ondernemerschap binnen de onderneming. Zorg ervoor dat er ruimte is voor medewerkers om risico’s te nemen en fouten te maken. Sta open voor verandering en het aan de kaak stellen van verouderde methodes. Geef mensen de ruimte om buiten de vaste paden van de onderneming te treden.
 • Schep ruimte voor creativiteit. Zorg voor diversiteit onder de medewerkers en koester de buitenbeentjes.
 • Ontwikkel een benadering waarbij de klant centraal staat. Begrijp de behoeften, wensen, omstandigheden en standpunten van de klant.
 • Creëer binnen de onderneming ruimte voor innovatie.
 • Creëer ruimte om te experimenteren. Lanceer ideeën niet op grote schaal, maar probeer ze eerst uit in een pilot. Coolblue is een onderneming die dit heel goed toepast. Als er een nieuw idee is testen ze het eerst op hele kleine schaal alvorens ze het groot lanceren.

Innovatie van kerncompetenties

Zorg dat de medewerkers weten wat de kerncompetenties zijn van de onderneming. Innoveer de huidige kernactiviteiten, ontwikkel nieuwe activiteiten en ga opzoek naar grote en kleine innovaties. Hou vast aan de kerncompetenties binnen de onderneming en besteed de niet-kerncompetenties uit.

Zorg dat de focus ligt om continue verbetering van de onderneming!

Wil je het effect van doen ervaren? We komen graag langs met een canvas en laten je het effect direct zien. De kracht zit in het samen aan de slag gaan, zodat het effect van DOEN zichtbaar wordt en iedereen binnen de onderneming zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het realiseren van structurele groei, meer winst, blije medewerkers en tevreden klanten? Neem dan contact met ons op.